Rreth Joy from GjirafaMall

  • Për Joy from GjirafaMall
  • Si të aplikoj?
  • Si ta ndajmë lajmin me përkrahësit tanë?
  • Në cilat raste realizohet donacioni?
  • Ne cilat raste donacioni nuk realizohet?
  • Si bëhet donacioni?
  • Kur mund të shkëputet Marrëveshja?
Rreth Joy from GjirafaMall
Rreth Joy from GjirafaMallGjirafa, Inc., është një nga kompanitë e Shërbimeve të Internetit me rritjen më të shpejtë në Evropën Qendrore (Deloitte Fast 50 2021 në CE - #11) dhe vazhdon të rritet në mënyrë eksponenciale vit pas viti.

Kjo rritje është rezultat i ofrimit të shërbimeve përmes platformave të cilat mundësojnë kërkimin online në gjuhën shqipe (Gjirafa.com), shitjeve online (Gjirafa50.com & GjirafaMall.com), marketingut online (GjirafaAdnetwork), krijimit dhe transmetimit të video përmbajtjeve (GjirafaVideo.com), si dhe pikave të interesit në Kosovë dhe Shqipëri (Gjirafa.biz).

Duke pasur parasysh rritjen eksponenciale dhe zgjerimin e shërbimeve në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, Gjirafa po ofron një shërbim shtesë. Shërbim, i cili na lejon që të marrim përgjegjësi kolektive ndaj shoqërisë dhe të rimendojmë gjërat më të shtrenjta në jetë duke ndarë suksesin me ata që kanë më së shumti nevojë.

Ky shërbim do të ofrohet përmes platformës së Joy from GjirafaMall. Qëllimi i së cilës është që t’ua mundësojë organizatave joqeveritare bamirëse të përfitojnë donacione për çdo blerje të bërë në Joy from GjirafaMall. Të gjitha donacionet e akumuluara nga shitjet në Joy from GjirafaMall do të transferohen direkt në llogaritë bankare të organizatave përfituese.

Asgjë në jetë nuk sjell më shumë lumturi sesa kur ia zgjasim dorën atyre që kanë më së shumti nevojë.
Si të aplikoj?
Si të aplikoj?Për t’u regjistruar në Programin Joy from GjirafaMall, ju duhet të pranoni Marrëveshje për Pjesëmarrje në tërësi pa ndryshime. Aplikimin mund ta bëni duke na kontaktuar përmes email: [email protected] .
Si ta ndajmë lajmin me përkrahësit tanë?
Si ta ndajmë lajmin me përkrahësit tanë? Ju do të keni mundësinë e vetpromovimit duke përdorur vegëzën e Joy from GjirafaMall në faqen e organizatës tuaj, apo në rrjetet sociale në të cilat Organizata juaj është aktive.
Në cilat raste realizohet donacioni?
Në cilat raste realizohet donacioni?Donacioni realizohet vetëm në rastet kur porosia bëhet përmes Joy from GjirafaMall dhe statusi i saj caktohet si i realizuar. Në rastet kur një porosi kthehet apo anulohet, anulohet edhe donacioni i ndarë për atë porosi.
Ne cilat raste donacioni nuk realizohet?
Ne cilat raste donacioni nuk realizohet?Në rastet kur një porosi kthehet apo anulohet, anulohet edhe donacioni i ndarë për atë porosi.
Si bëhet donacioni?
Si bëhet doncaioni?Donacioni bëhet në përpuethshmëri me Marrëveshje për Pjesëmarrje në mes të Gjirafës dhe organizata joqeveritare.
Kur mund të shkëputet Marrëveshja?
Kur mund të shkëputet Marrëveshja?Palët kanë të drejtë që të shkëpusin këtë Marrëveshje në ҫdo moment apo kohë, pa pasur ndonjë arsye të caktuar, duke i dhënë palës tjetër një paralajmërim me shkrim 15 ditor.

Mbi 160.000 produkte

Është sikur qendër tregtare, por online!

Dërgesa të shpejta

Për ty, menjëherë!

Pagesa të sigurta

5 mënyra pagese, përfshirë me kesh

Ndihmë

Për ty, në të gjitha kanalet e komunikimit, nga e hëna në të premte, nga 08:00 AM deri 01:00 AM. Të shtunave, nga 09:00 AM deri 01:00 AM. Të dielave nga 11:00 AM deri 23:00 PM.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Vazhdo blerjen